Jaarrekening

Balans

De balans en toelichting

In de balans worden naast de cijfers per balansdatum tevens de cijfers van het vorige jaar opgenomen.

De grondslagen voor de balans zijn opgenomen in het hoofdstuk grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Per balanspost wordt een toelichting gegeven over het verloop van het afgelopen jaar.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33