Programma's

Gemeentefinanciën

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2022

  • Gedegen financieel beleid | Wij voeren een gedegen financieel beleid om onze ambities te kunnen realiseren en de dienstverlening vanuit de gemeente richting bewoners en ondernemers te verbeteren. Wij streven er naar de lastendruk te verlagen dan wel zoveel mogelijk binnen de perken te houden.

Samenvatting op realisatie

We hebben in het afgelopen jaar gezien dat er forse uitdagingen liggen in het behoud van onze goede financiële basis. Waar het er gedurende 2022 lange tijd op leek dat zowel het lopende jaar als het meerjarenperspectief reden tot waakzaamheid en zorg zouden zijn, ontstonden in de tweede helft van het jaar forse meevallers. De lopende begroting van 2022 moest in de tweede trimesterrapportage positief bijgesteld worden waarna besloten kon worden tot investeren in de duurzaamheid van gebouwen en accommodaties. Met het opmaken van de jaarrekening ontstonden uit de opvang van de Oekraïners verdere overschotten. Deze meevallers leiden ogenschijnlijk tot een zeer gunstige financiële positie.

Toch blijft het onderliggend probleem van de afgelopen jaren aanwezig. Het is lastig bestendig beleid te ontwikkelen op basis van continu veranderende financiële vooruitzichten. Het rijk onderkent dit en we verwachten dat aangekondigde aanpassingen in de methodiek van het Gemeentefonds op termijn voor wat meer rust en voorspelbaarheid zorgen.

Lasten

Begroot € 2.919.300
Gerealiseerd € 8.815.833
Afwijking € -5.896.534
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33