Bijlagen

Langlopende leningen

Staat van de opgenomen langlopende leningen  (x € 1.000)

Omvang lening

Datum besluit

Geld-gever

Looptijd t/m

Rente %

Saldo 1-1

Aflossing

Saldo 31-12

Rente lasten

4.538

15-5-2001

BNG

2026

5,675

908

182

726

45

5.000

21-5-2002

BNG

2027

5,520

1.200

200

1.000

59

7.000

20-4-2004

BNG

2029

4,730

2.240

280

1.960

97

5.000

13-12-2005

BNG

2030

3,705

1.800

200

1.600

66

6.000

6-11-2007

BNG

2032

4,610

2.640

240

2.400

117

12.500

23-6-2010

BNG

2025

3,290

3.333

833

2.500

95

25.000

5-7-2021

BNG

2041

0,265

25.000

1.250

23.750

64

65.038

37.121

3.185

33.936

544

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33