Programma's

Dienstverlening

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2022

  • Dienstverlening op maat | we willen dat onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers verder verbetert waarbij we aandacht hebben voor alle doelgroepen in onze samenleving; we willen maatwerk leveren. We willen ook dat de gemeentelijke grondhouding zich nog verder ontwikkelt in de richting van een proactieve meedenkende gemeente.

Samenvatting op realisatie

We maken onze dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en andere organisaties steeds eenvoudiger. Zo is in september 2021 het uitvoeringsprogramma dienstverlening vastgesteld. Hiermee brengen we focus hoe we onze dienstverlening continu verbeteren.  

In 2022 zijn we gestart met een organisatiebrede regiegroep digitale dienstverlening, die de kaders in beeld brengt voor de invoering van (digitale) transparante, toegankelijke en veilige dienstverlening. Landelijke wetgeving op het gebied van digitale dienstverlening speelt hierbij een belangrijke rol.  

Denk bij digitale dienstverlening aan het gebruik van E-formulieren en Persoonlijke Internet Pagina (klantportaal), waarmee onze inwoners tijds- en plaatsafhankelijk aanvragen kunnen doen en meer regie en inzicht krijgen in eigen aanvragen.  Maar ook aan de nieuwe website die we in 2022 hebben gelanceerd en die we de komende jaren verder ontwikkelen. Deze website is ook toegankelijk voor mensen met een beperking.   

Inwoners en bedrijven kunnen laagdrempelig documenten aanvragen en zijn voor de meeste producten niet meer afhankelijk van de fysieke openingstijden van het gemeentekantoor. Toch blijft het persoonlijke en menselijke contact in Gennep een belangrijke manier om elkaar te ontmoeten. Niet iedereen kan of wil digitaal aanvragen doen. En het realiseren van oplossingen voor uitdagingen en leveren van maatwerk vraagt altijd om persoonlijk contact. We investeren daarom ook in de houding van onze organisatie om de vraag achter de vraag te willen begrijpen. We zijn daarin één team.

Lasten

Begroot € 741.968
Gerealiseerd € 711.577
Afwijking € 30.391
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33