Jaarrekening

Gebeurtenissen na balansdatum

Aanvulling onderhoudsvoorziening gebouwen i.v.m. verdergaande verduurzaming

In de gemeenteraad van 14 maart 2022 is het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen vastgesteld.
De gemeenteraad heeft daaropvolgend in november een motie ingediend waarin het college werd verzocht maatschappelijke organisaties financieel te ondersteunen. Verdergaande verduurzaming van de gebouwen leidt tot een structurele lastenverlichting. Facilicom heeft maatwerkscans uitgevoerd die geleid hebben tot een totaalbedrag van € 1.066.000. Alle maatregelen zijn verwerkt in een MJOP duurzaamheid, welke wordt toegevoegd aan het al bestaande MJOP. Door deze toevoeging is nu een eenmalige storting  aan de voorziening groot onderhoud gebouwen noodzakelijk geworden, welke is besloten in de gemeenteraad van 17 april 2023.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33