Algemeen

Kerngegevens

Kerngegevens gemeente Gennep

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Sociale structuur

Aantal inwoners

17.239

17.235

17.765

Jongeren 0 t/m 19 jaar

3.346

3.406

3.410

Middengroep 20 t/m 64 jaar

9.539

9.591

9.844

Ouderen 65 jaar en ouder

4.354

4.238

4.511

Aantal uitkeringen bijstand en IOAW

239

238

235

Omvang WSW (ultimo)

179 SE

181 SE

176 SE

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in ha)

5.042

5.042

5.042

Waarvan land

4.744

4.744

4.744

Waarvan water

298

298

298

Lengte wegen (in km)

208

208

208

Waarvan onverhard

49

49

49

Waarvan verhard

159

159

159

Aantal woonruimten

8.786

8.763

8.865

Financieel

Totale lasten (excl. mutatie reserves)

€ 54.296.557

€ 69.476.929

€ 59.603.589

Lasten per inwoner

€ 3.150

€ 4.031

€ 3.355

Opbrengst belastingen

€ 4.826.000

€ 5.572.000

€ 5.415.000

Opbrengst belastingen per inwoner

€ 279

€ 323

€ 305

Uitkering Gemeentefonds incl. sociaal domein

€ 34.147.574

€ 32.095.700

€ 38.439.014

Algemene uitkering Gemeentefonds per inw.

€ 1.981

€ 1.862

€ 2.163

Netto schuldquote 1)

49,24%

76,47%

22,98%

Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen

47,36%

74,51%

21,50%

Solvabiliteitsratio 1)

25,87%

21,64%

34,49%

Grondexploitatie1)

0,39%

-0,64%

-0,12%

Structurele exploitatieruimte1)

2,91%

0,66%

5,38%

Belastingcapaciteit1)

97,65%

94,96%

94,69%

  1. Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33