Bijlagen

Vaste activa

Act.
nr.

Omschrijving activum

Boek
waarde
1/1

Vermeer
deringen

Vermin
deringen

Afschrij
vingen

Boek
waarde
31/12

Rente lasten

Kapitaal lasten

13 Bijdragen aan activa in eigendom van derden

381

Stimuleringsregeling versterking centrum

5.555

38.218

0

555

43.217

83

639

Totaal 13 Activa in eigendom van derden

5.555

38.218

0

555

43.217

83

639

21 Gronden en terreinen

360

Aankoop grond Beekdaal Ven-Zelderheide

205.000

0

0

0

205.000

3.075

3.075

393

Kindcentrum Picardie aankoop grond

261.745

0

0

0

261.745

3.926

3.926

Totaal 21 Gronden en terreinen

466.745

0

0

0

466.745

7.001

7.001

23 Bedrijfsgebouwen

14

Bouw sporthal Picardie

590.248

0

0

49.187

541.060

8.854

58.041

16

Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum, vb. krediet

90.000

0

0

3.750

86.250

1.350

5.100

17

Sociaal Cultureel Centrum Pica Mare

969.689

0

0

37.322

932.367

14.545

51.868

31

Integratie verbouw Maria Goretti/Picardie

36.308

0

0

9.077

27.231

545

9.622

32

Ingrijpend onderhoud Basisschool Maria Goretti

117.442

0

0

9.034

108.407

1.762

10.796

34

Nieuwbouw kleuterschool Gennep-Zuid 1983

9.473

0

0

9.472

1

142

9.614

37

Vervanging gevelkonstruktie De Ratel

27.791

0

0

2.779

25.012

417

3.196

38

Bouw 4e lokaal de Goede Herder

16.203

0

0

1.620

14.583

243

1.863

43

Verbouw basisschool de Heggerank

35.339

0

0

4.417

30.922

530

4.947

46

Renovatie basisschool Milsbeek

119.926

0

0

11.992

107.933

1.799

13.791

47

Uitbreiding bijzondere basisschool de Brink

109.312

0

0

8.409

100.903

1.640

10.048

48

Aanv.uitbr. de Brink+uitbr.1e inr. 8e+9e groep

8.221

0

0

587

7.634

123

710

49

De Brink, Tijdelijke uitbr. huisvesting 13e groep

41.293

0

0

8.259

33.034

619

8.878

50

Nieuwbouw kleuterschool Ven-Zelderheide

2.108

0

0

2.108

0

32

2.139

52

Ratel: verbouwing

21.554

0

0

1.134

20.420

323

1.458

55

Huisvestingsvoorz.Augustinusschool

5.856

0

0

586

5.271

88

673

58

Wijkaccommodatie Gennep-Zuid

6.671

0

0

1.668

5.003

100

1.768

59

Plankosten gemeenschapsacc. Gennep-Zuid

10.030

0

0

930

9.100

150

1.080

Act.
nr.

Omschrijving activum

Boek
waarde
1/1

Vermeer
deringen

Vermin
deringen

Afschrij
vingen

Boek
waarde
31/12

Rente lasten

Kapitaal lasten

60

Bouw gemeenschapsaccommodatie Gennep-Zuid

52.193

0

0

7.255

44.939

783

8.038

61

Nieuwbouw wijkgebouw Gennep-Oost

22.542

0

0

5.636

16.907

338

5.974

62

Uitbr De Uitkomst incl peuterspzl Ven-Zelderheide

25.175

0

0

1.481

23.694

378

1.859

63

Verbouw BS de Heggerank tot gem.schapshuis

234.086

0

0

18.248

215.838

3.511

21.760

66

Nieuwbouw peuterspeelzaal Milsbeek

33.141

0

0

2.209

30.932

497

2.707

68

Aanpassing Markt 1

55.546

0

0

3.009

52.537

833

3.842

72

Nieuwbouw ZMLK school Augustinusschool

567.073

0

0

33.362

533.711

8.506

41.868

76

Ratel uitbreiding 9e groep

134.508

0

0

7.079

127.428

2.018

9.097

77

Algehele aanpassing basisschool Maria Goretti

38.460

0

0

2.561

35.899

577

3.138

79

Bouw bibliotheek Ellen Hoffmannplein

498.820

0

0

27.609

471.211

7.482

35.091

80

Bibliotheek Speel-O theek

4.345

0

0

241

4.104

65

306

81

Aankoop pand Ellen Hoffmannplein 1

1.512.765

0

0

126.181

1.386.584

22.691

148.872

82

Nieuwbouw Gemeentewerf

1.446.196

0

0

57.987

1.388.208

21.693

79.680

85

Hezelandcollege, aanpassingen vaklokalen c.a.

265.151

0

0

12.626

252.525

3.977

16.603

86

Hezelandcollege, vernieuwing huisvesting

420.001

0

0

17.500

402.501

6.300

23.800

87

Hezelandcollege, bouwkundige aanpassingen

90.000

0

0

3.750

86.250

1.350

5.100

88

Uitbreiding gebouw De Brink huisvesting 10e groep

100.058

0

0

4.765

95.293

1.501

6.266

89

De Brink, Huisvesting 11e en 12e groep

112.367

0

0

5.108

107.259

1.686

6.793

90

De Heggerank, uitbreiding met 1 lokaal, 8e groep

81.769

0

0

3.271

78.498

1.227

4.497

93

Aanpassing scholen i.v.m. gebruiksvergunning

6.666

0

0

6.666

0

100

6.766

95

Hezelandcollege, uitbreiding en renovatie

745.274

0

0

30.950

714.324

11.179

42.129

102

Uitbreiding Mikado 4 groepen

587.540

0

0

20.893

566.647

8.813

29.706

217

Nieuwbouw jongeren accommodatie

422.351

0

0

16.282

406.070

6.335

22.617

241

Aanpassingen gemeentewerf Paesplasweg

31.612

0

0

1.264

30.348

474

1.739

243

Sociaal Cultureel Centrum Europaplein

410.593

0

0

13.439

397.155

6.159

19.598

262

Infrastructuur Mikado

63.881

0

0

2.281

61.600

958

3.240

263

Gymzaal Mikado

970.961

0

0

31.938

939.023

14.564

46.503

316

Vernieuwde publieksruimte ivm KCC

192.722

0

0

14.775

177.947

2.891

17.666

328

Renovatie Elzendaal College 2015

271.500

0

0

18.750

252.750

4.073

22.823

341

Bouwkrediet KEC

6.979.893

92.995

-64.453

176.473

6.831.962

104.698

281.171

358

Verbouw gemeentekantoor

1.864.237

0

0

97.680

1.766.557

27.964

125.643

Act.
nr.

Omschrijving activum

Boek
waarde
1/1

Vermeer
deringen

Vermin
deringen

Afschrij
vingen

Boek
waarde
31/12

Rente lasten

Kapitaal lasten

368

Gemeenschapsvoorzieningen jaarschijf 2019

129.005

0

0

5.449

123.556

1.935

7.384

373

Verduurzaming gemeentekantoor buitenschil

285.000

0

0

15.000

270.000

4.275

19.275

374

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

167.500

29.944

0

9.008

188.435

2.512

11.521

383

Elzendaalcollege uitbreiding

639.875

0

0

16.250

623.625

9.598

25.848

384

Mikado aanpassing gebouw

334.600

0

0

17.500

317.100

5.019

22.519

394

Verbouw gemeentekantoor uitbreiding

247.762

0

0

12.927

234.835

3.716

16.643

395

Verbouwing stadhuis Markt 1

84.379

0

0

2.313

82.066

1.266

3.578

400

Aankoop trafohuisje busstation

34.805

20.196

0

1.740

53.261

522

2.262

408

Aankoop semi-permanente sporthal

1.518.594

794.223

0

101.240

2.211.577

22.779

124.018

409

Maatschappelijke accommodatie Ven-Zelderheide

34.661

261.512

-708.750

1.386

-413.964

520

1.906

411

Kleedruimte Vense Boys

0

18.743

0

0

18.743

0

0

412

Maatschappelijke accommodatie Heijen

3.727

286.965

0

149

290.543

56

205

Totaal 23 Bedrijfsgebouwen

23.938.796

1.504.578

-773.203

1.116.562

23.553.608

359.082

1.475.644

24 Grond, weg- en waterb. Werken, economisch nut

118

Bijdrage rioleringswerken Gennep-Zuid GRP

19.852

0

0

794

19.058

298

1.092

119

Reconstr.riolering kruising Spoorstr./Brabantweg

20.999

0

0

875

20.124

315

1.190

120

Activering voorziening rioleringswerken

379.132

0

0

15.797

363.334

5.687

21.484

121

Inventarisatie van niet op riolering aangesl.pand.

7.782

0

0

556

7.226

117

673

123

Optimalisering riolering 1997

160.729

0

0

6.988

153.741

2.411

9.399

125

Vervanging riolering Kerkstraat/ged. Oude Baan

158.998

0

0

5.889

153.109

2.385

8.274

127

Rec. riolering Burg.Woltersstr./Voorhoevep.

290.772

0

0

11.631

279.141

4.362

15.992

128

Rec. riolering Nieuwstr/Oliestr/Molenstraat

54.946

0

0

2.198

52.748

824

3.022

129

Optimaliseringsmaatregelen riolering 1998

396.712

0

0

15.258

381.454

5.951

21.209

130

Reconstructie riolering Middelweg/Steendalerstraat

225.278

0

0

8.664

216.614

3.379

12.044

131

Prinses Irenestr. Riolering

120.572

0

0

4.306

116.266

1.809

6.115

133

Afvoerriool Goorseweg-Niers

7.122

0

0

509

6.613

107

616

134

Rioolherstel hoek Achterbroek/Ovenberg

15.818

0

0

1.055

14.763

237

1.292

135

Aanleg riolering in Nieuwstraat

21.423

0

0

1.428

19.995

321

1.750

136

Rioleringswerken St.Janstr./Niers Gnp Nrd.II+III

57.170

0

0

3.573

53.597

858

4.431

137

Koeweidestraat riolering

70.461

0

0

2.516

67.944

1.057

3.573

139

Touwslagersgroes:  Spoelinstallatie bezinkbassin

23.698

0

0

1.185

22.513

355

1.540

Act.
nr.

Omschrijving activum

Boek
waarde
1/1

Vermeer
deringen

Vermin
deringen

Afschrij
vingen

Boek
waarde
31/12

Rente lasten

Kapitaal lasten

140

Wilhelminastraat riolering

263.223

0

0

9.086

254.137

3.948

13.035

141

Niersdijk: riolering

106.847

0

0

3.639

103.209

1.603

5.241

142

Heidestraat: riolering

75.221

0

0

2.568

72.653

1.128

3.696

143

Optimaliseringsmaatregelen riolering 1999

225.966

0

0

8.049

217.917

3.389

11.439

144

Riolering buitengebied

627.728

0

0

31.727

596.001

9.416

41.143

145

Plaatsing IBA`s i.v.m. lozing buitengebied

383.182

0

0

11.216

371.966

5.748

16.964

146

Moutstraat vervanging riolering

76.878

0

0

2.402

74.475

1.153

3.556

147

Burgemeester Janssenstraat: riolering

21.520

0

0

686

20.834

323

1.009

148

Rioolvervanging/renovatie van de Gaest

32.564

0

0

958

31.606

488

1.446

149

Reconstructie riolering Kom Ottersum

47.125

0

0

1.309

45.816

707

2.016

150

Vervanging riolering 2006 div. locaties

96.354

0

0

2.753

93.601

1.445

4.198

151

Randvoorzieningen rioleringen

342.293

0

0

9.122

333.171

5.134

14.256

152

Vervanging riolering Heijenseweg

824.311

0

0

22.205

802.106

12.365

34.570

153

Vervanging riolering Langstraat

605.391

0

0

16.346

589.045

9.081

25.427

154

Vervanging riolering 2007 div. locaties

1.113.860

0

0

29.829

1.084.031

16.708

46.537

156

Infiltratieriool Willem Boyeweg

124.691

0

0

3.300

121.390

1.870

5.171

215

Milieustation Heijen, grond

141.780

0

0

0

141.780

2.127

2.127

216

Milieustation Heijen

183.243

0

0

16.659

166.585

2.749

19.407

242

GRP 2009-2013 2009 vrijverval riolering

26.160

0

0

545

25.615

392

937

245

GRP 2009-2013 2009 verbeteringsmaatregelen

645

0

0

13

632

10

23

252

GRP 2009-2013 2011 vrijverval riolering

142.773

0

0

2.805

139.968

2.142

4.947

256

GRP 2009-2013 2011 verbeteringsmaatregelen

242.078

0

0

4.771

237.307

3.631

8.402

264

Riolering Hoofdstraat

115.267

0

0

2.401

112.865

1.729

4.130

267

Riolering Dionisiusstraat

182.239

0

0

4.645

177.594

2.734

7.379

285

Emmastraat/Wilhelminaplein riolering

256.986

0

0

5.234

251.752

3.855

9.088

287

Gennep Centraal GRP Fase 1

359.056

0

0

7.323

351.733

5.386

12.709

288

Gennep Centraal GRP Fase 3

43.081

0

0

862

42.220

646

1.508

289

Gennep Centraal GRP Fase 5

23.850

0

0

450

23.400

358

808

305

Rioolvervanging Oudebaan Milsbeek

531.415

0

0

10.411

521.004

7.971

18.382

306

Rioolvervanging Vensestraat Ven-Zelderheide

634.285

0

0

12.194

622.091

9.514

21.709

308

Rioolvervanging Beukenlaan/Boslaan

216.564

0

0

4.199

212.365

3.248

7.447

310

Rioolvervanging Bolwerk

94.780

0

0

1.811

92.969

1.422

3.233

313

Rioolvervanging Kanonskamp Milsbeek

244.121

0

0

4.695

239.427

3.662

8.356

314

Optimalisering riool Condorstraat Gennep

149.276

0

0

2.871

146.405

2.239

5.110

315

Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening

68.768

0

0

1.251

67.517

1.032

2.283

Act.
nr.

Omschrijving activum

Boek
waarde
1/1

Vermeer
deringen

Vermin
deringen

Afschrij
vingen

Boek
waarde
31/12

Rente lasten

Kapitaal lasten

319

Rioolvervanging Europaplein

175.500

0

0

3.250

172.250

2.633

5.882

320

Riolering Jan Lindersplein en groene gracht

163.290

0

0

2.997

160.292

2.449

5.447

321

Riolering Zuid- & ZO wal en Zand- en Brugstraat

477.440

0

0

8.997

468.443

7.162

16.159

323

Riolering Brugstraat

1.037.529

0

0

19.204

1.018.325

15.563

34.767

325

Riolering relining werkzaamheden 2014

133.227

0

0

2.500

130.727

1.998

4.498

326

Herinrichting gebied Martinustoren

133.343

0

0

2.516

130.827

2.000

4.516

333

Riolering centrumplan Heijen

104.814

0

0

1.906

102.909

1.572

3.478

334

Kunstgrasveld sportpark De Heijkuul

135.666

0

0

2.467

133.200

2.035

4.502

335

Rioolvervanging Julianalaan

381.737

0

0

6.812

374.925

5.726

12.538

343

Berg Bezink Bassin (BBB) Milsbeek

1.224.861

448.373

-133.000

20.511

1.519.723

18.373

38.884

344

Vervanging riolering Haspel/Genneperhuisweg

108.799

0

0

1.943

106.856

1.632

3.575

345

Relining riolering GRP 2016

333.566

0

0

5.903

327.663

5.003

10.907

346

Vervanging riolering Nieuwwijkstraat

210.336

0

0

3.740

206.596

3.155

6.895

347

Vervanging riolering Margrietstraat/Roggestraat

948.434

0

0

16.239

932.195

14.227

30.466

348

Relining riolering GRP 2017

66.500

0

0

1.167

65.333

998

2.164

349

Vervanging riolering Kasteelstraat

550.115

0

0

9.642

540.473

8.252

17.893

352

Rioolaansluitingen woonboten haven Heijen

47.106

0

0

834

46.272

707

1.540

362

Wateroverlast sportvelden Ottersum

125.098

0

0

2.183

122.915

1.876

4.060

387

Riolering Schuttersplein Milsbeek

648.586

0

0

10.930

637.656

9.729

20.659

388

Riolering Pottenhoek Gennep

264.722

0

0

4.470

260.252

3.971

8.441

389

Riolering Verlorenland Milsbeek

97.775

7.000

0

1.631

103.144

1.467

3.098

391

Rioolgemalen, drukgemalen en randvoorz. 2020

267.363

0

0

18.701

248.662

4.010

22.711

403

Riolering Heesweg Heijen

416.443

201.377

0

6.941

610.880

6.247

13.187

404

Riolering relining 2021

10.819

36.950

0

180

47.589

162

343

405

Riolering renoveren rioolgemaal/randvoorzieningen

82.369

56.330

0

5.491

133.207

1.236

6.727

406

Riolering renoveren minigemalen

152.282

0

0

10.152

142.130

2.284

12.436

407

Riolering renoveren IBA's 2021

54.015

16.832

0

3.601

67.246

810

4.411

420

Riolering Vogelbuurt Gennep

24.775

36.901

0

413

61.263

372

785

421

Riolering relining 2022

0

49.913

0

0

49.913

0

0

422

Riolering overige voorzieningen 2022

0

166.405

0

0

166.405

0

0

433

Riolering Blarenkamp, Smallepad en Koninginnestr.

0

35.374

0

0

35.374

0

0

Totaal 24 Grond, weg- en waterb. Werken, economisch nut

19.031.498

1.055.455

-133.000

496.880

19.457.072

285.472

782.353

Act.
nr.

Omschrijving activum

Boek
waarde
1/1

Vermeer
deringen

Vermin
deringen

Afschrij
vingen

Boek
waarde
31/12

Rente lasten

Kapitaal lasten

24 Grond, weg- en waterb. Werken, maatschappelijk nut

337

Verkeersmaatregelen 60 km/uur zone buitengebied

61.254

0

0

2.800

58.454

919

3.719

338

Reconstructie Bloemenstraat

332.428

0

0

14.703

317.724

4.986

19.690

339

Reconstructie Margrietstraat/Roggestraat

69.000

0

0

3.000

66.000

1.035

4.035

340

Fietspad achter de Weverflat

434.116

0

0

18.990

415.126

6.512

25.502

342

Gebiedsontwikkeling Genneperhuisweg

436.037

0

0

20.788

415.248

6.541

27.329

353

Fietspad Hoofdstraat Heijen

247.220

0

0

10.904

236.316

3.708

14.613

354

Fietstunnel Weverrotonde

1.083.237

0

0

28.818

1.054.419

16.249

45.066

363

Herinrichting Schuttersplein Milsbeek

338.939

0

0

14.002

324.936

5.084

19.086

364

Herinrichting Pottenhoek Gennep

389.034

0

0

16.181

372.853

5.836

22.016

365

Verkeersmaatregelen Brem 60 km

166.498

0

0

7.183

159.316

2.497

9.680

366

Verkeersmaatregelen Schaafsebosweg

285.200

0

0

12.400

272.800

4.278

16.678

376

Parkeerplaatsen Elzendaal College

110.208

0

0

4.592

105.616

1.653

6.245

377

Verkeersmaatregelen Zwarteweg buiten bebouwde kom

238.578

-3

0

9.869

228.706

3.579

13.448

378

Verkeersmaatregelen verbindingsweg Milsbeek

245.909

0

0

9.895

236.014

3.689

13.583

380

Bijdrage aanpassingen N271

130.466

0

0

10.896

119.569

1.957

12.853

392

Kindcentrum Picardie openbare ruimte

1.012.506

351.412

0

50.897

1.313.021

15.188

66.085

410

Openbare ruimte kerk Ven-Zelderheide

16.130

8.375

0

645

23.860

242

887

414

Verkeersveiligheid Spoorwegje

0

14.148

0

0

14.148

0

0

419

Verbindingsweg Milsbeek uitvoering

0

684.587

0

0

684.587

0

0

423

Reconstructie Karrevenseweg en Brem

0

55.400

0

0

55.400

0

0

434

Verkeersveiligheid oversteek Brabantweg

0

88.559

0

0

88.559

0

0

Totaal 24 Grond, weg- en waterb. Werken, maatschappelijk nut

5.596.757

1.202.477

0

236.564

6.562.670

83.951

320.516

26 Machines, apparaten en installaties

179

Aanpassing invalidelift Markt 1 (86/14)

9.076

0

0

1.888

7.188

136

2.024

357

Vervanging telefooncentrale

38.773

0

0

4.997

33.776

582

5.579

361

Audioapparatuur en camerasysteem raadzaal

48.152

0

0

6.049

42.103

722

6.771

375

Zonnepanelen gemeentewerf

62.911

0

0

7.864

55.047

944

8.807

397

Aanschaf strooier 2020

23.400

0

0

2.600

20.800

351

2.951

398

Vervanging audiovisuele middelen

96.562

25.189

0

27.502

94.250

1.448

28.950

401

Aanschaf strooiers 2021

0

79.750

0

0

79.750

0

0

417

Vervanging AED's

0

2.384

0

0

2.384

0

0

Totaal 26 Machines, apparaten en installaties

278.874

107.323

0

50.900

335.297

4.183

55.083

Act.
nr.

Omschrijving activum

Boek
waarde
1/1

Vermeer
deringen

Vermin
deringen

Afschrij
vingen

Boek
waarde
31/12

Rente lasten

Kapitaal lasten

29 Overige materiële vaste activa

186

Aanleg Urnentuin

5.990

0

0

545

5.445

90

634

188

Uitbreiding urnenmuur op de gem.begraafplaats

2.109

0

0

527

1.582

32

559

189

Aanleg urnenmuur

13.567

0

0

971

12.596

204

1.175

281

Vervanging armaturen openbare verlichting

30.062

0

0

15.031

15.031

451

15.482

293

Mikado, inrichting gymzaal

4.744

0

0

4.744

0

71

4.815

327

Vervanging openbare verlichting 2015

84.659

0

0

14.110

70.549

1.270

15.380

329

Modernisering GBA

6.564

0

0

6.564

0

98

6.662

336

Vervanging netwerkinfrastructuur

9.313

0

0

9.313

0

140

9.452

351

Herinrichting raadzaal Stadhuis

33.499

0

0

4.500

28.999

502

5.003

356

Vervanging MS-Office

63.353

0

0

21.118

42.236

950

22.068

367

Openbare verlichting vervanging LED 2019

225.758

0

0

11.935

213.823

3.386

15.322

369

Inventaris en apparatuur gemeentekantoor

323.973

0

0

35.997

287.976

4.860

40.857

370

Vervanging SAN03 en SAN04 (data opslag)

35.877

0

0

13.863

22.014

538

14.401

371

Migratie Oracle 11-12

39.826

0

0

16.253

23.572

597

16.851

372

Plaatsonafhankelijk werken

62.757

0

0

28.252

34.505

941

29.194

385

Vervanging netwerkinfrastructuur jaarschijf 2020

62.571

99.568

0

17.435

144.704

939

18.374

386

Aanschaf mobile devices 2020

34.730

0

0

11.577

23.153

521

12.098

402

Vervanging netwerkinfrastructuur jaarschijf 2021

0

132.552

0

0

132.552

0

0

Totaal 29 Overige materiële vaste activa

1.039.352

232.120

0

212.735

1.058.737

15.590

228.325

41 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

221

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

26.325

0

0

0

26.325

395

395

222

Aandeel Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML)

27.227

0

0

0

27.227

408

408

224

Deelname in samenwerking AVL nazorg BV

186

0

0

0

186

3

3

268

Deelneming Enexis Holding N.V.

55.242

0

0

0

55.242

829

829

276

Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie

23.166

0

0

0

23.166

347

347

278

Deelneming Claim Staat Vennootschap B.V.

36

0

0

0

36

1

1

Totaal 41 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

132.182

0

0

0

132.182

1.983

1.983

52 Leningen aan deelnemingen

399

Geldlening Enexis 2020

1.020.000

0

0

0

1.020.000

15.300

15.300

Totaal 52 Leningen aan deelnemingen

1.020.000

0

0

0

1.020.000

15.300

15.300

53 Leningen overige verbonden partijen

230

Leningen startersfonds woningmarkt

494.857

2.071

0

0

496.928

7.423

7.423

379

Lening GennepNews

2.000

0

0

0

2.000

0

0

396

Lening Stichting DBO

6.136

0

0

0

6.136

0

0

Totaal 53 Leningen overige verbonden partijen

502.993

2.071

0

0

505.064

7.423

7.423

ALGEHEEL TOTAAL

52.012.750

4.142.242

-906.203

2.114.196

53.134.593

780.069

2.894.265

 

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33