Programma's

Cultuur en sport

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2022

  • Vitale individuen | we willen zoveel mogelijk inwoners ‘in beweging’ krijgen. We zien dat de vraag naar sport aan het veranderen is. Steeds meer mensen willen, los van verenigingen, sporten in de openbare ruimte. We ondersteunen hen hierbij via Gennep Doet Mee en via het Speelruimtebeleid.
  • Vitale verenigingen | we willen dat de verenigingen in onze gemeente (die het hart van de samenleving vormen) levensvatbaar en vitaal blijven en de vele maatschappelijke functies die zij hebben kunnen blijven vervullen.
  • Binnensportaccommodaties | de gemeente beschikt over voldoende zaalcapaciteit en de accommodaties verkeren in voldoende tot goede staat van onderhoud.
  • BUITENsportaccommodaties | de gemeente beschikt over toekomstbestendige en duurzame buitensportaccommodaties die passen bij de sportvraag van nu en de nabije toekomst.

Samenvatting op realisatie

We hebben met behulp van een uitgebreid participatieproces een nieuwe Sportvisie gereed gemaakt voor bestuurlijke  besluitvorming in 2023. De visie schept kaders voor het maken van nieuwe keuzes op o.a. het gebied van sportstimulering, verenigingsondersteuning, subsidiëring en accommodatiebeleid.
De afronding van de bouw van de semipermanente sporthal heeft voor nieuw élan gezorgd bij de binnensport, met name door de komst van VIOS/Spes naar Pica Mare. Voor het zwembad is onverminderd veel belangstelling. Gepland onderhoud van de binnensportaccommodaties loopt vertraging op door de onzekere toekomst van het zwembad en keuzes die de komende jaren mogelijk vanuit de nieuwe Sportvisie gemaakt gaan worden.
De energiesituatie bij met name de buitensportverenigingen is op de voet gevolgd en heeft geleid tot een investeringsvoorstel op het gebied van verduurzaming dat begin 2023 naar College en Raad gebracht wordt.
Het sportjaar is afgesloten met een breed gewaardeerde tweede editie van het Sportgala Gennep. Een avond die voor veel verbinding zorgt.

De culturele sector is na de coronatijd weer langzaam opgekrabbeld. Gedragen door vele vrijwilligers die hun weg weer moesten terug vinden, kwam in de loop van het jaar het culturele leven in Gennep weer goed op gang. De muziekverenigingen startten weer met optredens. In de musea werden weer exposities gepland en museum de Crypte werd als dialoogmuseum heropend. De open monumentendagen, dit jaar grensoverschrijdend, waren succesvol. Ook werd de website Erfgoed Maas & Niers gelanceerd.
Het is een bewogen jaar voor de kunst geweest. Het kunstwerk van Joep van Lieshout werd door vandalisme vernield, maar er zijn ook veel verschillende ideeën voor kunst in de openbare ruimte aangedragen en gehonoreerd. Ook zijn er nieuwe informatieborden geplaatst. We blijven in overleg met initiatiefnemers om het aanbod kunst en cultuur(historie) en informatie daarover in de openbare ruimte te verbreden.
Terugblikkend op deze periode kan voor cultuur worden geconstateerd dat kunst en cultuur zichtbaar en beleefbaar is gemaakt en dat de cultuurhistorische uitstraling is verbeterd.

Voor de bibliotheek was de opening in het najaar van het Informatiepunt Digitale Overheid een hoogtepunt.

Lasten

Begroot € 3.098.274
Gerealiseerd € 3.951.621
Afwijking € -853.347
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33