Paragrafen

Grondbeleid

In 2017 is de Nota Grondbeleid 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin komen de instrumenten voor grondbeleid aan de orde en worden de relevante regelgeving en financiële aspecten belicht. In de nota zijn ook de grondprijzen opgenomen.

Begin 2023 is de nieuwe Nota Grondbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Vanaf 2023 wordt er jaarlijks een grondprijzenbrief door het college vastgesteld met daarin de actuele grondprijzen. Op deze wijze kan in de prijsstelling beter ingesprongen worden op marktontwikkelingen.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33