Paragrafen

Lokale heffingen

De gemeentelijke heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente Gennep.
Lokale heffingen bestaan uit (algemene) belastingen, bestemmingsbelastingen en retributies. Ook de kwijtscheldingen maken onderdeel uit van deze paragraaf. Ten slotte worden de financiële gegevens weergegeven in de vorm van de gerealiseerde opbrengsten en tarieven.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33