Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Het onderhoud van de kapitaalgoederen bestaat uit de instandhouding van gebouwen en openbare ruimte, waaronder wegen, water, groen, en riolering, verlichting, kunstwerken en speeltoestellen. Het fundament hiervoor ligt vast in de volgende beleidsdocumenten en onderhoudsplannen:

 • Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke gebouwen
 • Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) buitensportaccommodaties
 • Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
 • Wegenbeleidsplan
 • Beleidsplan openbare verlichting
 • Regionale mobiliteitsvisie Trendsportal
 • Speelruimtebeleidsplan
 • Groenbeleidsplan

Kerncijfers kapitaalgoederen

Omschrijving

Aantallen

Oppervlakte gemeente

 • 5.042 ha

Te onderhouden gebied

 • 28 ha bosplantsoen
 • 105 ha gemeentelijk openbaar groen
 • 25.000 m2 grasbetonstenen/bermverharding
 • 635.000 m2 asfaltverharding
 • 16.000 m2 betonverharding
 • 644.000 m2 elementenverharding
 • 151.000 m2 halfverharding
 • 9.500 m2 onverhard
 • 39 speelterreinen

Door gemeente beheerd

 • 30 gebouwen (excl. schoolgebouwen)
 • 13 objecten, zoals beelden en kapelletjes
 • 250 speeltoestellen

Drukriool

 • 63 km lang

Vrijvalriool

 • 107 km lang
 • Waarvan 24 km gescheiden (10 km DWA en 14 km HWA)

Overstorten

 • 20 stuks
 • Waarvan 9 stuks met randvoorzieningen

(4 retentiebassins, 5 bergbezinkbassins)

Overige riolering

 • 6.100 kolken
 • 241 pompunits
 • 15 grote gemalen
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33