Paragrafen

Bedrijfsvoering

De begroting kent zowel het programma Bestuur en Organisatie als de verplichte paragraaf Bedrijfsvoering. Om overlap te voorkomen is de beleidsmatige verantwoording ondergebracht in het programma Bestuur en organisatie en bevat de paragraaf Bedrijfsvoering de hoofdlijnen van de bedrijfsvoering van de gemeente Gennep.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2023 14:37:15 met de export van 06/08/2023 14:14:33